Ús de cookies
e-colònies.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència d'usuari, mostrar publicitat adaptada als vostres interessos i recollir dades amb l'objectiu d'analitzar l'audiència amb eines genèriques. Si continueu navegant pel web, entendrem que accepteu la nostra política de cookies
Predicció meteorològica
Actualitzat el 21/11/2018

El Síndic adverteix que sense colònies per a tothom no es resoldrà la segregació escolar

El Síndic denuncia els efectes de la segregació escolar sobre el desenvolupament de colònies escolars i sortides als centres amb una composició social desfavorida.

En els darrers anys, el Síndic de Greuges ha rebut queixes de famílies amb infants escolaritzats en centres amb una composició social desfavorida en què, o bé s’han eliminat colònies escolars, o bé es fan colònies escolars amb una participació baixa, a causa de les dificultats socioeconòmiques d’una part important de l’alumnat a l’hora de sufragar-ne el cost.

El Síndic també té constància que, en algun centre, s’estableix un percentatge mínim de participació de l’alumnat per sota del qual no es fan les colònies escolars. Aquestes queixes són presentades per famílies que voldrien que els seus fills participessin en les colònies escolars organitzades al seu centre, i no poden per raons econòmiques, o per famílies que se’n podrien fer càrrec, però el centre escolar les ha suprimit perquè molts altres alumnes no hi poden anar.

El l'Informe sobre els drets de l'infants que acaba de presentar, destaca els efectes de la segregació escolar sobre el desenvolupament de colònies escolars i sortides als centres amb una composició social desfavorida. D’entrada, afirma que hi ha importants diferències/desigualtats entre centres, tant públics com concertats, en la freqüència i en el tipus de colònies escolars i sortides que fa l’alumnat. I recorda que el tipus d’activitats educatives que es fan, com ara les colònies escolars, és un dels factors que moltes famílies valoren (encara que potser de manera complementària) a l’hora de triar escola.

Manca de mesures d'accessibilitat econòmica

Hi ha centres públics i concertats que, per mitjà de les quotes que paguen les famílies a les associacions de famílies o als mateixos centres o de subvencions de les administracions locals o d’entitats socials, se sufraga el cost de les colònies escolars i sortides de l’alumnat que no el pot assumir. No totes les escoles, recorda el Síndic, disposen d’aquestes mesures d’accessibilitat econòmica, i no hi ha mesures d’accessibilitat promogudes pel mateix Departament d’Ensenyament.

Quan la composició social és especialment desafavorida, el desplegament d’aquestes mesures finançades per altres famílies o per les mateixes administracions locals esdevé més dificultós, per l’import total que s’ha sufragar. L'informe diu que és un dels motius pels quals els centres amb una composició social més desafavorida tenen, de vegades, una freqüència i un tipus de colònies escolars i sortides més baixes que els centres amb una composició social afavorida.

La manca de realització (o la realització menys freqüent) de colònies escolars i sortides en aquests centres, a banda de suposar una desigualtat d’oportunitats per a l’alumnat, debilita el projecte educatiu del centre i en reprodueix encara més la segregació escolar. Alhora, el Síndic comprèn les dificultats organitzatives i els problemes per a la cohesió de l’alumnat que suposa la realització de colònies escolars quan una part significativa d’alumnat no hi participa.

Baixa participació a les colònies de famílies socialment desafavorides


El Síndic qüestiona que s’arribi a donar una situació en què una part important de l’alumnat manifesta la voluntat de no fer una activitat d’alt valor pedagògic que forma part del projecte educatiu de centre, i que el centre ho accepti. Per exemple, aparentment, quan un centre estableix un percentatge mínim de participació per fer les colònies, és que ofereix a les famílies la possibilitat que l’alumnat pugui escollir entre participar-hi o no, sense que la manca de participació a una activitat educativa troncal s’hagi de justificar. Però totes les famílies estan compromeses a respectar el projecte educatiu del centre i a promoure la participació de l’alumnat a les activitats que s’organitzen, i més quan aquestes tenen un valor pedagògic i per a la cohesió del grup reconegut pel mateix centre.

Quan hi ha obstacles per a la participació dels alumnes a les colònies que es poden superar amb recursos addicionals o amb mesures organitzatives (discapacitat, precarietat econòmica, etc.), el centre i l’Administració educativa el Síndic diu que han de buscar fórmules per evitar que aquests obstacles interfereixin en la participació de l’alumnat que els pateix, perquè l’objectiu és que tothom pugui fer l’activitat.

S'afegeix, a més, que, quan la participació es deixa a criteri de les famílies, sense un acompanyament suficient, l’elevada mobilitat de l’alumnat als centres d’alta complexitat dificulta la cohesió i la participació dels infants a les colònies escolars.

La importància de fomentar les colònies escolars

Davant les actuacions dutes a terme pel Síndic en aquest àmbit, el Departament d’Ensenyament acostuma a emprar dos arguments, afirma:

- Les colònies escolars i sortides no són activitats obligatòries.

- Les colònies escolars i sortides formen part de les activitats educatives dels centres i estan vinculades als projectes educatius corresponents, de manera que correspon al centre definir el seu projecte i adoptar les decisions que corresponguin en relació amb la participació de l’alumnat, d’acord amb els marges d’autonomia de què disposen.

En aquest sentit, pel que fa a la programació de les colònies escolars i sortides en el projecte educatiu de centre, el Síndic recorda que tenen una funció educativa específica que difícilment pot ser substituïda per activitats alternatives, i que ofereixen oportunitats educatives (experiències vitals, descoberta de l’entorn, etc.) especialment als infants de famílies socialment menys capitalitzades, que no sempre poden adquirir-les a través de les vies que tenen a l’abast.

Les colònies escolars i sortides, doncs, tenen un clar valor educatiu i de foment de la igualtat d’oportunitats, plenament coherent amb els projectes educatius de centre que, per llei, han de fomentar el màxim aprofitament educatiu per als alumnes, la preservació de l’equitat i la cerca de l’excel·lència, tenint en compte la composició social de l’alumnat i “les característiques socials i culturals del context escolar i les necessitats educatives dels alumnes” (art. 91.3 Llei d'Educació de Catalunya -LEC).

Una oportunitat de lleure educatiu insubstituïble

Des d’aquesta perspectiva, el Síndic insisteix que la realització de les colònies escolars i sortides hauria d’estar regida únicament per criteris educatius i de necessitats i composició de l’alumnat, no pas per altres circumstàncies.

La supressió de les colònies escolars i sortides en centres amb una composició social desafavorida o la manca de participació dels alumnes amb dificultats econòmiques es veu afavorida pels llimbs legals que afecten les activitats desenvolupades fora del recinte escolar, que es fan parcialment o completa en horari lectiu, però que tenen el caràcter de voluntàries o complementàries.

Actualment, encara no és possible determinar quina consideració tenen les colònies escolars, quines garanties reals d’igualtat d’oportunitats tenen els infants i els centres escolars d’entorns socials més desfavorits, quines implicacions comporten per al personal docent que hi participa, etc.

Des d’aquesta perspectiva, el Síndic recorda la importància de desenvolupar polítiques proactives de promoció de la realització de les colònies escolars als centres, atès que representen una oportunitat educativa per als alumnes. A més, cal recordar que l’ordenament jurídic preveu que l’alumnat pugui accedir en igualtat d’oportunitats a les activitats i als serveis que s’organitzen en cadascun dels centres. Les famílies que pateixen situacions de precarietat econòmica, doncs, no haurien de veure’s limitades en l’accés a aquestes activitats i serveis.

La mateixa LEC estableix que les administracions públiques han d’oferir, entre d’altres, ajuts als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes, condicionats al nivell de renda familiar (entre altres factors) (art. 6). Al seu torn, també preveu que el Departament d’Ensenyament reguli les activitats complementàries i els serveis escolars, i en garanteixi el caràcter no lucratiu i voluntari, i estableixi ajuts per fomentar l’accés dels alumnes en situacions socials o econòmiques desfavorides (art. 50 i 202). Malgrat aquesta previsió normativa, aquests ajuts no hi són actualment.

Propostes del Síndic per garantir el dret al lleure

En aquest sentit, reclama al Departament d’Ensenyament desplegar el marc general d’ordenació de les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars dels centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya, tant dels centres públics com dels centres concertats, tal com preveu l’article 158.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC), de manera que s’asseguri, per a les colònies escolars i sortides, el següent:

1. Els ajuts per fomentar l’accés de l’alumnat a aquestes activitats en igualtat d’oportunitats, tant en centres públics com en centres concertats, i les garanties que la despesa pública destinada s’adreci efectivament a aquests ajuts per a infants (art. 50.3 i 202 de la LEC).

2. El dret a la participació de l’alumnat i a la no-exclusió per raons econòmiques. 

3.  L’accés en igualtat de condicions per mitjà de l’establiment de quanties màximes (art. 205.11 de la LEC), fraccionament de quotes com a mecanisme per afavorir-ne l’accessibilitat, la voluntarietat, el caràcter no lucratiu, etc.

4. Desenvolupar actuacions orientades a promoure l’organització de colònies escolars als centres escolars, especialment quan es troben en entorns socials desfavorits com la compensació als docents i personal que hi participin.

Colònies i Educació

En aquesta línia, l'ACCAC fa temps que reivindica un reconeixement de les colònies escolars. Afirma que "calen actuacions que assegurin que tots els drets dels infants són garantits, també el dret a accedir en igualtat d’oportunitats i en condicions de qualitat en l'àmbit del lleure educatiu".

Per assegurar la continuïtat d'aquesta activitat educativa fonamental, ha impulsat la plataforma Colònies i Educació, juntament amb Acellec i La Confederació. Promouen reconeixement formal de les colònies escolars per defensar l'alt valor afegit que suposa per al sistema educatiu català i perquè infants i joves puguin accedir al lleure en condicions d'equitat.  

Potser t'interessa: Especial colònies escolars, Especial drets de la infància.


FEU EL VOSTRE COMENTARI


Aquest comentari quedarà pendent d'aprovació per part de l'administrador del web.

Nom Títol Comentari Comprovació Escriu l'any actual, amb 4 xifres D'aquesta manera, verifiquem que el teu comentari
no l'envia un robot publicitari.

Cr. Viladomat, 174, 08015 BARCELONA Tel: + 34 93 412 14 37 Fax : + 34 93 318 04 45 - www.accac.cat - [email protected]
Edició: