Ús de cookies
e-colònies.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència d'usuari, mostrar publicitat adaptada als vostres interessos i recollir dades amb l'objectiu d'analitzar l'audiència amb eines genèriques. Si continueu navegant pel web, entendrem que accepteu la nostra política de cookies
Predicció meteorològica
Actualitzat el 09/11/2016

L'accés a les colònies escolars, clau per combatre la segregació escolar

El Síndic alerta que hi haurà segregació escolar mentre no es garanteixi l'accés en igualtat de condicions de les colònies escolars.

El Síndic de Greuges ha presentat l’informe extraordinari La segregació escolar a Catalunya (II): condicions d'escolarització. L'informe posa l'accent en un efecte espiral que reprodueix la segregació i no afavoreix que els centres tinguin una composició social equilibrada.
 
Els efectes de la segregació escolar sobre el desenvolupament de sortides i colònies escolars als centres amb una composició social desfavorida
 
Un dels factors que moltes famílies valoren (encara que potser de manera complementària) a l’hora de triar escola és la realització de sortides i colònies escolars. En aquest sentit, el Síndic denuncia que hi ha importants diferències/desigualtats entre centres, tant públics com concertats, en la freqüència i en el tipus de sortides i de colònies escolars que fan els alumnes. Mentre hi ha escoles públiques i concertades que els alumnes fan colònies, n’hi ha d’altres que no en fan per la impossibilitat d’una part significativa de les famílies de sufragar-ne el cost. 

Quan la composició social és especialment desafavorida, el desplegament de mesures finançades per altres famílies o per les mateixes administracions locals esdevé més dificultós, per l’import total que s’ha de sufragar. Aquest és un dels motius pels quals els centres amb una composició social més desafavorida tenen, de vegades, una freqüència i un tipus de sortides i colònies escolars més baixes que els centres amb una composició social afavorida. La manca de realització (o la realització menys freqüent) de sortides i colònies escolars en aquests centres, a banda de suposar una desigualtat d’oportunitats per als alumnes, debilita el projecte educatiu del centre i en reprodueix encara més la segregació escolar.

Els límits de l’autonomia dels centres en la programació de les sortides i les colònies escolars: equitat i màxim aprofitament educatiu 

Davant les actuacions dutes a terme pel Síndic en aquest àmbit, el Departament d’Ensenyament acostuma a emprar dos arguments: Que les sortides i colònies escolars no són activitats obligatòries. També que formen part de les activitats educatives dels centres i estan vinculades als seus projectes educatius corresponents, de manera que correspon al centre definir el seu projecte i adoptar les decisions que corresponguin en relació amb la participació dels alumnes, d’acord amb els marges d’autonomia de què disposen. Pel que fa a la programació de les sortides i les colònies escolars en el projecte educatiu de centre, cal tenir present, segons el Síndic, que aquestes tenen una funció educativa específica que difícilment pot ser substituïda per activitats alternatives, i que ofereixen oportunitats educatives (experiències vitals, descoberta de l’entorn, etc.), especialment als infants de famílies socialment menys capitalitzades, que no sempre poden adquirir a través de les vies que tenen al seu abast. 

Les sortides i les colònies escolars, doncs, tenen un clar valor educatiu i de foment de la igualtat d’oportunitats, plenament coherent amb els projectes educatius de centre que, per llei, han de fomentar el màxim aprofitament educatiu per als alumnes, la preservació de l’equitat i la cerca de l’excel·lència, tenint en compte la composició social de l’alumnat i les característiques de l’entorn del centre. La supressió (o minoració) de les sortides i les colònies escolars en centres amb una composició social desafavorida o la manca de participació dels alumnes amb dificultats econòmiques en centres sense aquesta composició social, per bé que tinguin l’aval de la direcció i del consell escolar de centre d’acord amb l’autonomia organitzativa de què disposa el centre, a criteri del Síndic, contrasta amb els principis que han d’orientar la definició de tot projecte educatiu de centre, que limiten l’exercici de l’autonomia dels centres. 

El deure del Departament d'Ensenyament de garantir les colònies escolars a tothom

El Síndic declara que el Departament d’Ensenyament té el deure, com dicta la LEC, de proporcionar els recursos públics per facilitar el desenvolupament del projecte educatiu de centre, i aquestes activitats n’han de formar part. Des d’aquesta perspectiva, el Síndic insisteix que la realització de les sortides i les colònies escolars hauria d’estar regida únicament per criteris educatius i de necessitats i composició de l’alumnat, no pas per altres circumstàncies. Cal tenir present, a més, que la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant, de compliment obligat, i la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, estableixen el principi de l’interès superior de l’infant, i totes les decisions que afecten infants l’han de tenir en compte. 

Precisament, el nostre ordenament jurídic reconeix el dret de l’infant a l’escolarització, però també a l’educació en un sentit més ampli, de manera que els poders públics no només han de fomentar l’accés dels infants en igualtat d’oportunitats a l’activitat pròpiament lectiva, sinó també a altres activitats no lectives, organitzades dins o fora dels centres, que proveeixen d’oportunitats educatives els infants. L’interès de qualsevol infant és participar en sortides i colònies escolars organitzades pels centres, tenint present el seu caràcter educatiu i d’equitat en l’accés a les oportunitats educatives. 

Els llimbs legals i la promoció de les colònies escolars per part dels poders públics 

La supressió de les sortides i les colònies escolars en centres amb una composició social desafavorida o la manca de participació dels alumnes amb dificultats econòmiques en altres centres socialment menys desafavorits es veu afavorida, diu el Síndic, pels llimbs legals que afecten les activitats desenvolupades fora del recinte escolar, que es fan parcialment o completa en horari lectiu, però que tenen el caràcter de voluntàries o complementàries. El Consell Escolar de Catalunya l’any 2000, ja advertia que “en els centres públics, el marc legal actual comporta que algunes activitats educatives bàsiques que s’han de realitzar fora del centre i/o que requereixen algun tipus de despesa per part de les famílies hagin de tenir la consideració de complementàries i, per tant, no obligatòries. Com a conseqüència d’això, de vegades s’acaba no realitzant-les o bé un sector d’alumnes deixa de participar-hi.  Quan aquestes activitats impliquen horaris extraordinaris cal apel·lar exclusivament a la bona voluntat del professorat per tal que siguin possibles. Tot plegat fa que en contextos escolars desafavorits aquestes siguin cada vegada més difícils de desenvolupar” (sic). 

La situació destacada pel Consell Escolar de Catalunya l’any 2000 continua essent plenament vigent l’any 2016, setze anys més tard. Actualment, encara no és possible determinar quina consideració tenen les colònies escolars, quines garanties reals d'igualtat d’oportunitats tenen els infants i els centres escolars d’entorns socials més desfavorits, quines implicacions comporten per al personal docent que hi participa, etc. Des d’aquesta perspectiva, el Síndic recorda la importància de desenvolupar polítiques proactives de promoció de la realització de les colònies escolars als centres, atès que representen una oportunitat educativa per als alumnes. Per assolir aquest objectiu, el Síndic ha demanat a l’Administració educativa que estableixi mecanismes per retribuir o compensar la realització de sortides o colònies als docents, tot i entenent que es tracta d’una activitat educativa i que, en cas que s’inclogui dins el projecte educatiu de centre, hauria de poder ser assumida per tots els membres del claustre més enllà de la bona disposició personal d’aquests professionals. 

Les demandes del Síndic per garantir les colònies escolars

En aquest àmbit, el Síndic proposa desplegar el marc general d’ordenació de les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars dels centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya, tant dels centres públics com dels centres concertats, tal com preveu l’article 158.2 de la LEC, de manera que s’asseguri, per a les colònies i sortides escolars, el següent: 

- Els ajuts per fomentar l’accés de l’alumnat a aquestes activitats en igualtat d’oportunitats, tant en centres públics com en centres concertats, i les garanties que la despesa pública destinada s’adreci efectivament a aquests ajuts per a infants (art. 50.3 i 202 de la LEC). 

- El dret a la participació de l’alumnat i a la no-exclusió per raons econòmiques.
 
- L’accés en condicions d’igualtat per mitjà de l’establiment de quanties màximes (art. 205.11 de la LEC), el fraccionament de quotes com a mecanisme per afavorir-ne l’accessibilitat, la voluntarietat, el caràcter no lucratiu, etc. 

- Donar compliment a l’article 202 de la LEC, que preveu que el Departament, per raons d’oportunitat social, d’equitat o de no-discriminació per raons econòmiques, estableixi ajuts i atorgui beques amb relació a activitats complementàries i extraescolars. 

- Desenvolupar actuacions orientades a promoure l’organització de colònies escolars als centres escolars, especialment quan es troben en entorns socials desfavorits, com ara: Mesures per compensar els docents i el personal que hi participi o ajuts per fomentar l’accés dels centres i dels alumnes en situacions socials o econòmiques desfavorides.

Potser t'interessa: Especial colònies escolarsTothom de colònies, Colònies inclusivesEntrevista a M. Jesús Larios, adjunta al SíndicEl Síndic denuncia que encara existeixen grans desigualtats en l'accés al lleure.
 


FEU EL VOSTRE COMENTARI


Aquest comentari quedarà pendent d'aprovació per part de l'administrador del web.

Nom Títol Comentari Comprovació Escriu l'any actual, amb 4 xifres D'aquesta manera, verifiquem que el teu comentari
no l'envia un robot publicitari.

Cr. Viladomat, 174, 08015 BARCELONA Tel: + 34 93 412 14 37 Fax : + 34 93 318 04 45 - www.accac.cat - [email protected]
Edició: